วันนี้....ทะเลอ่าวไข่สวยกว่าอันดามั฿br /> วันนี้....หาดทรายอ่าวไข่ใกล้กว่าพัทย฿บางแสน
วันนี้และทุก ๿วั฿..."บ้านสวนอ่าวไข่ รีสอร์฿" พร้อมสร้างความทรงจำชั้นเยี่ยมในวันพักผ่อ฿ด้วยห้องพักที่เปิดกว้างสู่ชายหาดตอบรับเสียงคลื่นและลมทะเ฿รองรับกิจกรรมหลากหลา฿พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครั฿ในบ้านพักบรรยากาศไทย และชาเลต์สไตล์ยุโร฿/p>

"บ้านสวนอ่าวไข่ รีสอร์฿" เป็นหนึ่งเดียวของบ้านพักชายทะเ฿ที่ทุกห้องพักตั้งอยู่ในสวนพฤกษาชาต฿ด้านหน้ามีหาดส่วนตัวที่ทอดยาวกว่฿500 เมต฿สัมผัสบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นและตกสองทั้งสองด้า฿ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของชายหา฿/p>

เลือกพักในบ้านพักตากอากาศบรรยากาศไท฿หรือห้องพักชาเล่ต์ สไตล์ยุโรป ในบ้านพักที่มีมุมมองต่างระดั฿ทุกหลังมีระเบียงชมวิวทะเ฿
ก้าวจากบ้านพักเพียงไม่กี่ก้าวก็พร้อมสัมผัสท้องฟ้าสีคราม น้ำทะเลใ฿หาดทรายขาว หาดส่วนตัวกว้า฿500 เมต฿รองรับหลากหลายกิจกรรมเฉพาะผู้เข้าพัก ไร้ความพลุกพล่านเฉกเช่นแหล่งท่องเที่ยวอื่฿เหมาะสำหรับ วันพักผ่อนของคุณและครอบครั฿... กลุ่มเพื่อนสนิ฿... กิจกรรมรับน้อง ...ที่เป็นส่วนตัว

วันนี้......"บ้านสวนอ่าวไข่ รีสอร์฿" เปิดบริการห้องเอนกประสงค์ เพื่อการประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นๆความจ฿120 คน พร้อมเครื่องเสียง จอโปรเจ็กเตอร์
และพร้อมดัดแปลงเป็นห้องพักสำหรับหมู่คณ฿50-60 คน ได้อีกด้วย

 

สอบถามรายละเอียดโดยตรงที๿/p>

โท฿ 038-657453, 038-657955
หรือ 081-5501348, Fax.038-657959

บ้านพักตากอากา฿ชายหาดส่วนตั฿ตั้งอยู่อ่าวไข๿ใกล้แหลมแม่พิ่มพ๿ท่ามกลางธรรมช่ติ พร้อมด้วยมินิพัดกอล์฿น้ำทะเลใสใ฿หาดทรายขาวขา฿สัมผัสได้ที่นี๿กับวันพักผ่อนของคุณและครอบครัว กลุ่มเพื่อนสนิ฿กิจกรรมรับน้อง ขอเชิญชวนให้มาร่วมสัมผัสธรรมชาติและเก็บเกี่ยวกับวั฿/span>แห่งความทรงจ฿/span>


   
 
                 

Link :

 

บ้านสวนอุบ฿/a>

 

ทัวร์ไทย

 

ทท฿

  sanook  

ระยองโซน

 

google

 

yahoo

  pantip